Välkommen!

Låt vattenkranarna stå öppna!

vattenkranNu har vi stängt av vattnet. Kranarna står lite öppna och det ska dom göra hela vintern, så stäng dom inte.

Vi eldar vecka 42

Passa på om ni har något som behöver eldas upp.

Höststäddagen 2022

hoststaddag 2022

Barnsäkring av pooler och dammar inom föreningen

plaskdamm

 

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Vattenansamlingar av alla slag väcker alltid barns nyfikenhet, uppblåsbara badbassänger är inga undantag :-)

Även om skyddsanordningar är lagstadgade endast för permanenta pooler och dammar djupare än 20 cm är det ändå ägaren som ansvarar för säkerheten, även för de större eller mindre flyttbara "plaskdammar" som numera finns på lotter här på kolonin. Lottinnehavaren är ansvarig för andra barns lika väl som de egna barnens säkerhet, även när han/hon inte själv finns på lotten. Det är inget krav, men för att undvika risken skaffa ett överdrag och täck poolen när den inte används.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har för Barnsäkerhetsrådet gett ut en broschyr om barnsäkring av pooler och trädgårdsdammar, den finns här link ikon 20.

 

Skördefesten 2022

skordefest 2022

Potatisbladmögel

IMG 2812

IMG 2813

 

Det är många som odlar potatis hos oss och vi har sett att flera fått bladmögel på blasten. Detta är ett återkommande problem så här års, potatis drabbas först, smittan sprids till tomatplantor i närheten och strax efter börjar tomater bli sjuka och ruttnar.

Potatisbladmögel är en vanligt förekommande svampsjukdom. Den sprids med vinden och smittkällan är angripen potatisblast. Alla kolonister kanske inte är medvetna om detta.

Du uppmanas att klippa den angripna blasten och föra bort den från koloniområdet till miljöstationen för förbränning. Potatisknölarna kommer då inte att växa mer men kan ligga kvar i jorden, det är ett säkert förvaringsställe.

Nu är många bortresta så vi måste hjälpas åt. Om du som odlar potatis inte har möjlighet att komma till lotten, kontakta din lottgranne och be om hjälp. Säcken med blasten kan stå kvar och vänta tills du kommer och tar hand om den.

Sjukdomen kan inte bekämpas men spridningen kan bromsas. Borttagning av potatisblast så snart angrepp uppträder minskar risken att förstöra den egna och andras tomatskörd. Tomater som har hunnit mogna innan plantan blev sjuk är ok att äta men gröna tomater kommer inte att mogna utan kommer att ruttna. Jättetrist.

Vänligen respektera våra regler. Dokumentet Allmänna ordningsföreskrifter finns på hemsidan.

  • Punkt 21: Vid angrepp av potatisbladmögel och därmed risk för spridning till andra lotter måste blasten omedelbart klippas ner och fraktas bort för destruktion.
  • Punkt 24: Växtdelar angripna av sjukdomar får inte hamna i komposten. De ska packas i säckar och slängas på kommunens miljöstation.
  • Punkt 27: ... Växter som drabbats av smittsamma sjukdomar (t.ex. potatisbladmögel) får inte komposteras inom koloniområdet.

Kolla gärna Sara Bäckmos film om potatisbladmögel link ikon 20

Åkervinda, en mycket invasiv ört, finns på flera lotter

 

Under säsongen 2021 informerade vi föreningens medlemmar via mailutskick om att den ökända och invasiva åkervindan hade intagit komposten och därmed spridits till lotterna via jord som medlemmar hämtat. Se det ursprungliga utskicket med information om åkervindan och dess rotsystem nedan.

Vi årets inspektionsrunda noterade vi att åkervindan kommit upp på flera lotter, samt att den på flertalet ställen fått starkt fäste med flera skott och utlöpare. Vi kommer att informera innehavarna till de lotter där vi noterat växten i separata mail, men det är även viktigt att ALLA ser över sina lotter noggrant och snabbt tar hand om eventuella skott samt rötter. Det går även bra att be styrelsen om hjälp att identifiera vindan om du känner dig osäker.

Om åkervindan påträffas: Dra upp skotten med så mycket rot som möjligt och släng både växtdelar samt rötter i de vanliga hushållssoporna, alternativt i container för brännbart på återvinningscentralen. OBS: kasta INTE invasiva ogräs i föreningens gemensamma kompost.

Uppmaningen att noggrant rensa bort rötter ur jord hämtad från komposten står fortsatt fast.

Förra årets utskick:

Tyvärr måste vi informera om att den ökända och invasiva åkervindan (se bild) har intagit förra årets kompost, och därmed årets jord. Åkervinda är oerhört svårt att få bukt med då dess rötter når så långt som fyra meter ner i jorden och då den sprider sig på tre vis (frön, rötter, samt att den sätter nya rötter där de långa vindorna slår ner i marken). Åkervindan är inte bara invasiv, den är också aggressiv och slingrar sig runt all typ av växtlighet och stryper vad den än får tag på.

Med tanke på detta uppmanar vi alla som hämtat jord från den gamla komposten att hålla noggrann utkik efter åkervindan och genast dra upp så mycket rötter som möjligt där den dyker upp. Kasta sedan dessa i de vanliga hushållssoporna och INTE i komposten.

De som vill hämta jord från komposten måste dessutom vara noggranna med att rensa bort rötter ut jorden för att minimera spridning.

Viktiga datum säsongen 2022

talgoxe

 

Lägg gärna in de här händelserna i almanackan nu direkt:

  • Årsmöte onsdag 6 april
  • Vårstädning söndag 1 maj
  • Skördefest söndag 21 augusti
  • Höststädning söndag 25 september

Saknar du äldre artiklar?

Äldre texter arkiveras, men de finns kvar! Logga in på Insidan, överst till vänster finns en lista med månader då arkivering har utförts.

Saknar du inloggningsuppgifter till Insidan, hör av dig till styrelsen@tullingekoloniforening.se så hjälper vi dig.     

Besökare

Idag 12

Totalt 15380

Webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.